Ölçü ve ölçü aletleri sahiplerinin dikkatine

Ölçü ve ölçü aletleri sahipleri kullanmış olduğu ölçü aletine göre bağlı olduğu muayene kuruluşuna
zamanında müracaat ederek muayene ve damgasını yaptırmak zorundadır.
Resmi Gazetede yayınlanan Su Haricindeki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri
İle Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği gereğince Ölçü ve Ölçü aletlerinin belirli sürelerle
muayene ve damgalarının yapılması gerekmektedir. Muayene ve damganın yapılabilmesi için Kanuni müracaat
süresi 28.02 .2022 günün sonuna kadardır.