TEHLİKELİ HAYVAN TÜRLERİ

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun 14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yeni düzenlemenin Geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini bahse konu Kanun yürürlüğe girinceye kadar sahiplenmiş olanlardan, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (14.07.2021)itibaren altı aylık süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Bakanlığa başvurarak kaydettirenler hakkında idari yaptırım hükümleri uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu doğrultuda 14.07.2021 tarihinden önce sahiplenilen Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türleri veya bunların melezleri sahiplerince veteriner fakültelerinde veya veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, Tarım İl/İlçe Müdürlükleri veya veteriner kliniklerinde mikroçip uygulanmasını müteakip hayvanın kısırlaştırıldığına dair belge ile birlikte Bakanlığımızın Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET)'ne Tarım İl/İlçe Müdürlükleri veya veteriner klinikleri tarafından kaydedilecektir. Hayvan sahiplerince belirlenen süre içerisinde kayıtları yapılmayan yukarıda adı geçen tehlike arz eden türlere ilgili kurumlarca hayvan başına 2021 yılı için 11,000,00 TL idari işlem yapılarak köpeğe el konulacaktır. Hayvan sahiplerinin maduriyet yaşamaması amacı ile belediyemizin yayın organlarında gerekli bilgi yayınlanmıştır.